Kontakt
logo

Michalscy Catering
ul. Strzelców 26
31 - 422 K r a k ó w
Biuro Obsługi Klienta
tel. 12 417 00 82 | 12 417 00 95
fax 12 417 00 83
e-mail: biuro@centrumreduta.pl

Grupa Michalscy: Centrum Reduta | Cukiernia Michlascy | Catering Michalscy